Web Maker

Algemene VoorwaardenDit zijn de Algemene Voorwaarden van Lolpassiebiking , gevestigd te Ambachtlaan 16, 4871 ED Etten-Leur . Op alle producten van Lolpassiebiking zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Deelnemer: de persoon of zakelijke klant die een overeenkomst aangaat met Lolpassiebiking voor het deelnemen aan een clinic of reis;

Product: een door Lolpassiebiking aangeboden, georganiseerde of uitgevoerde dienst of een door Lolpassiebiking gemaakte of geleverd item;

Clinic: een door Lolpassiebiking georganiseerd eendaags evenement in Nederland, dit kan zijn een clinic, training, tocht of ander evenement;

Reis: een door Lolpassiebiking georganiseerd meerdaags evenement in binnen- of buitenland of een eendaags evenement in het buitenland;

Boekingskantoor: het bedrijf dat bemiddelt bij het sluiten van de overeenkomst tussen de deelnemer en Lolpassiebiking 

Overeenkomst: een tussen de deelnemer en Lolpassiebiking gesloten akkoord over deelname aan het door Lolpassiebiking te leveren en door de deelnemer af te nemen product;

Reisovereenkomst: een overeenkomst tussen deelnemer en Lolpassiebiking voor het deelnemen aan een door Lolpassiebiking georganiseerde reis;

Zakelijke klant: een bedrijf, instelling of organisatie die een overeenkomst aangaat met Lolpassiebiking voor de organisatie van een één- of meerdaags evenement in binnen- of buitenland, al dan niet vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon handelende uit naam van een bedrijf, instelling of organisatie; 

Zie Hier De algemene voorwaarden